Wie ben ik…


…mijn naam is Anske Schaap en ik ben geboren in 1959 in een klein dorpje in Friesland.

Sinds mijn tienerjaren ben ik werkzaam geweest in de agrarische- en transportsector met als hobby’s muziek en fotografie en in een later stadium programmeren.

In 1993 heb ik een ommezwaai gemaakt en van één van mijn hobby’s mijn werk gemaakt. Sinds die tijd ben ik werkzaam in de IT-sector. Daar de aard van de werkzaamheden zich in de loop van de tijd zich steeds meer heeft verplaatst van de buiten- naar de binnendienst heb ik in 2003 mijn beide overgebleven, maar op een zacht pitje belande, hobby’s opnieuw leven ingeblazen.

Arnold Skepa is het pseudoniem waaronder ik mijn fotografie werkzaamheden uitvoer. ‘Arn’ is de oud-Germaanse naam waar mijn voornaam van af stamt, ‘skepa’ is het oud- Germaanse woord voor schaap. De uitleg van ‘old’ laat ik graag aan de fantasie van de lezers over.